Auto karta, mapa i putevi Republike Srbije, Vojvodine, Kosova i regija

Auto karta Republike Srbije, Vojvodine, Kosova i Metohije i svih okruga, gradova i opština u Srbiji

Srbija je država locirana u jugoistočnoj Evropi (na Balkanskom poluostrvu/poluotoku) i u srednjoj Evropi (Panonskoj niziji). U sastavu Republike Srbije se nalaze i dve autonomne pokrajine Vojvodina i Kosovo i Metohija.

Glavni grad je Beograd.

Srbija ima razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj. Putna mreža Srbije ima 40.845 kilometara, od toga su oko 5.500 kilometara putevi prvogreda. U mreži je 498 kilometara autoputa pod naplatom putarine 136 kilometara poluautoputevi pod naplatom putarine. Ukupna dužina železnicke mreže u Srbiji je 3.619 km, a ukupna dužina puteva je 42.692 km (asfaltni) i 24.860 km betonski. Najznačajnija saobraćajnica je drumsko-železnićki evropski koridor 10 (autoput E-75 - Subotica - Beograd - Niš - Preševo sa svojim krakovima autoput E-80 Niš - Dimitrovgrad kao i autoput E-70 Šid - Beograd), koji je kroz istoriju bio koji je povezivao istok i zapad, koji je spajao Bliski istok i srednju Evropu.

Detaljnije na Wikipediji